Wānaka
We have manuhiri coming for our wānaka on 16-17 November. Hana O’Regan will be coming to share kōrero with us about Kāi Tahu reo, pūrākau and other kaupapa of interest about the iwi. Mārikanui tātou kua whai wā anō a Hana ki te haere mai, ki te whakanui i tō tātou huihuinga. E kore e mutu ngā mihi ki a koe e te whanauka.

Hui
15 September, 13 October, 16 –17 November – all to be held at Tū Roa Kōhanga, wā tīmata 11am. Nau mai hara mai whanauka mā.

Mauri tū, mauri ora,
Mauri moe, mauri mate.