Tēnā tātou katoa,
He tika hoki kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e pōua mā, e tāua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou atua.

Ki a Donna, e te manu tīoriori, haere atu rā e te whaea, e te anahera, moe mai, okioki mai, e kore rawa koe e warewaretia. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tēnā anō tātou katoa.

Ka roa haere kā rā, ka huri kā whakaaro ki te māra kai. Ka mōhiotia he raumati kai te haere mai. Ka huri ki kā kō, ka haere ki te rapu i kā kirikiri, kia pai ai te oneone. Kua tere hoki te inaka, kua haoa mai i kā kutu awa.
Mauri ora ki a tātou.

New directors on Pūtahi Farm Development Ltd

Maire Kipa, Rei Simon and John Boyles have been appointed to PFDL for another three years. Rei was re-elected; Maire and John will be new directors. They join James Daniels (chair) and Maatakiwi Wakefield. Congratulations to you all.

New director on Te Kaio Trust

Paul Skipper has been reappointed to the Te Kaio Trust for another three years. He joins Iaean Cranwell (chair), Theo Bunker and John Boyles on the trust. Congratulations Paul.

Environment Canterbury staff noho

Last month Environment Canterbury staff held a staff Tuia induction at Wairewa for two days. This was run by David O’Connell and Rachel Puentener. This is another Tuia project where Environment Canterbury staff go on hui to Kāi Tahu marae, so they can understand more about Kāi Tahu culture, tikaka, kawa, pūrākau, hītori, and the Kāi Tahu Claim.

This was a successful hui, with the participants enjoying their stay, except for the power outage, but after a little manipulation, the generator was started and the hui continued. Nā Maire Kipa, Wairewa chair.

Environment Canterbury staff on marae noho at Wairewa.

Environment Canterbury staff on marae noho at Wairewa.