Next hui

Our next hui will be held on 14 July.
Kaupapa: Whakanui i a Matariki mā te kai tahi i a tātou hua māra kai.

Celebrating Matariki with the produce from our own gardens.

Matariki ahunga nui
The Pleiades when many mounds were heaped up.
Kia tū mai a Matariki kua ahuahua te whenua kia rite ai mō te ono kūmara.

The season of Pleiades is the time that many mounds should be heaped up in preparation for kūmara planting.
(Source: www.kōrero.māori.nz – Matariki booklet 2010) – Aoraki Matatū.