Tēnā tātou katoa,
Tini whetū ki te raki, mau tonu, mau tonu. Whatu karokaro ai te tākata, karo noa, karo noa, ka oti atu. Nei te mihi ki a rātou kā manu pīrau a Tāne, kātahi anō ka riro i te rika kaha o aituā, nō reira koutou rā, moe mai rā, okioki mai rā. Ki a koe e te tāua ruruhau, e Mori, haere atu rā e te whatukura, moe mai, okioki mai, e kore rawa koe e warewaretia. Ka tāhuri te ihu o tōku waka ki a tātou kā konohi o rātou, tātou kua pae mai nei i te tae ao, tēnā koutou i ruka anō i ō koutou āhuataka maha.

Kua pae kā kūmara ki te rua, kua tahuri ki te whakatikatika i kā whare mō te hōtoke. Kua huri te tae o te hua karaka, kua maoa kā kākano o kā rākau o te kahere, kua mōmona hoki kā manu. Ka huri ōna tākata mōhio o te iwi ki kā rāwekeweke me kā tāhere mō te patu manu. Mauri ora ki a tātou.

Wairewa 2013 tuna season finished

On the night of 11 April, the pou tuna (the large female tuna), turned up in the drains and, according to our customs and the tikanga handed down from our kaumātua, that signifies the closing of the tuna season. We would like to thank all the fishers who got permits and returned their numbers for the year. If you still haven’t returned numbers for a permit, could you please do so as soon as possible. A hui will be held in May to discuss the season that has just finished.

Nā Wairewa tangata tiaki.

Hui ūnaka – upcoming dates

9 June (2 June is Queens Birthday weekend)
4 August
6 October (Hui-ā-Tau)
8 December.