He toto o te tangata, he kai
Te oranga o te tangata, he whenua
Tīhei mauri ora
Ko Ōparure te maunga
Ko Mataura te awa ka rere ki te Ara a Kiwa
Ko Marua-wai te whenua
Ko Mata mata te mōkai o Te Rakitauneke
Ko Hokonui te rūnanga tiaki
Ko ngā uri o te whakapapa o Ngāi Tahu, e noho nei
Tēnā koutou tēnā koutou, tēnā koutou katoa
Ki ngā tini aituā o ia marae o ia marae
Ki Rakiura tae noa ki te Rerenga Wairua
Tēnei te mihi, tēnei te tangi, te poroporoaki
ki a rātou, kua wehe atu ki tua o te ārai
Haere, haere, haere,
Āpiti hono, tātai hono te hunga mate ki te hunga mate
Te hunga ora ki te hunga ora
Tēnā koutou tēnā tātou katoa.

Kā Pūtea Scholarship recipient

This year’s Kā Pūtea Scholarship recipient for Hokonui was Christine Robertson. Christine is studying full

Christine Robertson and her daughter at Hokonui Rūnanga to receive her scholarship.

time at the Otago Polytechnic doing a Bachelor in Mental Health and Social Services. We wish Christine all the best with her future study.

Signing of governance Charter for Te Rōpū Taiao Otago

On Friday 16 November the governance Charter for Te Rōpū Taiao Otago was signed. The groups initial membership is made up of the Otago Regional, Dunedin City, Clutha District, Central Otago District Councils and the Hokonui, Ōtākou, Puketeraki and Moeraki Rūnanga. The group will act as a forum between Ngāi Tahu and local authorities to facilitate better mutual understandings, improve iwi engagement and resourcing for council orientated business. The group will also help to foster and grow iwi capacity in local government.

Return of Taonga to Murihiku

Josie (Rahera) and I travelled to Auckland to take a taonga to the University of Auckland for care and restoration purposes. It was a privilege to take care of these precious taonga and to bring them safely home to our whānau here in Murihiku. Special thanks on behalf of Josie and myself to, Dilys Johns from the University of Auckland for her and her teams manaaki while we were in Auckland. Also thanks to Gael Ramsay from Southland Museum for making this hīkoi happen and to Michael, Peggy, Cyril, Winsome and Marceia for the pōwhiri and karakia at Te Niho Taniwha. To you all aroha nui ki a koutou.

Nā Taare Bradshaw and Josie Rahera.

Ngāi Tūāhuriri wharenui opening

As I pen this, the last pānui from Hokonui for the year my thoughts and best wishes are with you all in the knowledge your new whare tūpuna and wharekai will be opened. It has been a long time coming, but at last your moemoeā is about to be realised and so I wish you all the best for the future. To the many who are no longer with you, who lie at rest in Te Urutī – Te Kai o te Atua and elsewhere, I know that they will be there in spirit as well to awhi you. So to you all on this day of new beginnings;

Tēnei te mihi ki a koutou. Mō ngā mahi pai.
Kia kaha kia manawanui I roto I ou mahi.
Kia kaha. Kia manawanui I roto I ou mahi.
Kei te tautoko i tō kaupapa. Arohanui kia koutou
Ngāi Tūāhuriri.

Nā Taare Bradshaw.

Festive wishes

Well it’s that time of the year, when one wonders what has happened to it, 2012 − its gone, just goes to show how busy we have all been at the coal face. Time really flies! On behalf of Hokonui Rūnanga I would like to extend the thoughts and best wishes to you all. From one end of the motu to the other, have a Merry Christmas and a holy and happy new year.
Nō reira, aroha nui ki a koutou ki a tātou katoa.
Mā te Atua e manaki.
Nā Hokonui Rūnanga.