He pēpi – Jordan Te Maihengia Datema White

“Nau mai e taku mokopuna ki te wheiao, ki te ao mārama. I whānau mai a Jordan Te Maihengia Datema White i te 16 o ngā rā o Haratua, 2012, hei mokopuna tuatahi mō Mere Skerrett, nā Rochelle Jamieson rāua ko Te Haimona White.

He tungāne ki a Mikaila. Nō reira e te taonga nau mai, whakapiki ki runga! Tō nohoanga kai te keu ki te tonga o Aoraki, kei mārama koe te titiro ki te matakūrae, ki Taukihepa, te whenua o ou mātua tūpuna, hei oranga mōu, mō nga uri e whai ake nei, tihei mauriora!”.

Jordan Te Maihengia Datema White.