Tēnā tātou katoa,

He tika hoki kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e pōua mā, e tāua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou Atua. Ki a Maruhaeremuri, e te manu tīoriori, haere atu rā e Kui, ki a koe e te Hākui Kiri moe mai, okioki mai, e kore rawa koutou e warewaretia. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tēnā anō tātou katoa.

Ka roa haere kā rā, ka huri kā whakaaro ki te māra kai. Ka mōhiotia he raumati kai te haere mai. Ka huri ki kā kō, ka haere ki te rapu i kā kirikiri, kia pai ai te oneone. Kua tere hoki te inaka, kua haoa mai i kā kutu awa.

Mauri ora ki a tātou

Wairewa whānau kapa haka – Te Atakura

The Wairewa whānau kapa haka will be starting practices for Hui-ā-Iwi, which will incorporate Te Atakura in its programme this year. Please spread the word to whānau to come along, and contact the office for further information.