Ki te karanga o te hakuai
Rere atu ki runga i te kahurangi
Rere atu ki runga o Te Ara-a-Kiwa
Tīhei mauri ora

Tēnei au, tēnei au ko te hokai o taku tapuwae
Ko te hokai nuku, ko te hokai rangi
Ko te hokai a tō tupuna a Tāne-Nui-a-Rangi
I pikitia rā ki Te Rangi Tūhaha-Ki Te Tihi o Manono
I rokohina atu ra
Ko Io Matua Kore anake
Kia ririo iho ai ko te kete o te wānanga
Ko te kete tuauri
Ko te kete tuatea
Ko te kete aronui
Ka tītiria ka poupoua ki a Papatūānuku
Ka puta te ira tangata, ki te whei ao
Ki te ao mārama, hui e tāiki e

E ngā mana, e ngā reo, tēnā koutou

Tēnā koutou i o tini aituā
Ngā mate o tēnei rā
o tērā wiki
o te whakataumarama
Ngā mamae o tēnei hapū, o tēnā whānau, ki ngā Kanohi,. kua ngaro ki te pōuriuri ki te pōtangotango haere, haere atu rā.

Āpiti hono tātai hono
Te hunga mate
Ki te hunga mate
Te hunga ora ki te hunga ora
Tēnā koutou, tēnā tātou katoa

Update from the marae

July has been very busy for us here at Hokonui. Starting with the kawe mate of the families here for those who were lost in the Foveaux Strait in March. Sunday 1 July. We all gathered at Te Ika Rama for the first of these remembrances, which was attended by many of our whanaunga from throughout the motu, and finally to Temuka the following Saturday to complete this part of this very sad and tragic event.

Nō reira ngā whānau
Kia kaha kia māia i roto i te rangimārie
O te atua i runga rawa.

Regional education hui

In July Hokonui Rūnanga hosted the regional rūnanga education hui at which ngā rūnanga have the opportunity to meet and discuss educational initiatives happening in different rohe, table any take, discuss and debate topics of interest, feedback to Te Rūnanga and host external educational institutions.

At this hui the Ministry of Education, Education Review Office, the Professional Learning and Development consortia and Te Kura were invited to attend to update rūnanga on their work in our takiwā. They discussed how they meet the needs of Māori and Ngāi Tahu and answer any questions ngā rūnanga had.

The information given regarding the future education of our tamariki was on track to make positive changes and impact the future schooling of the next generation.

Ōtākou Polytechnic Council

Ōtākou Polytechnic Council met at Hokonui and presented their annual report, as part of the memorandum of understanding the relationship between Otago Polytechnic and the four Araiteuru Papatipu Rūnanga. The quality presentation and information contained in the report is very good, Khyla Russell and her team did a great job.

Southland Environment and Conservation Awards Ceremony

Rewi Anglem was nominated for an individual Environment Award for the work he has done with the Mātaitai Restoration Project and his work with the Kana Kana and Wetlands Restoration. The rūnanga was also nominated for their work under the commercial section. Unfortunately we did not walk away with any awards, however being nominated shows people are aware of the hard work we do.